Nowy rok szkolny trwa w najlepsze, a my rozpoczynamy kolejny rok warsztatów w Regnum! Spotykamy się w co drugi piątek o 15:30, można jeszcze dołączyć do naszej naukowej grupy