SMYKI i ekologiczne baterie, stworzyliśmy wspólnie piękny obwód zamknięty!