Naukowe warsztaty w szkole podstawowej w podbydgoskich Strzelcach Górnych – poznajemy właściwości różnych substancji. Badania przy pomocy jodyny, a także „sztuczka” z kolorową wodą. Pojawiły się także papierki wskaźnikowe, które wykonaliśmy własnoręcznie!