Naukowe warsztaty 2, 3 i 4-klasistów w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy, czyli parę słów o odczynie